FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılması
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
10.08.2022 Tarihinde KAP'nda duyurulan 30.06.2022 Dönemi Konsolide Finansal Tabloları Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur:

Grup'un 01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Kar veya Zarar Tablosunda yer alan  Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken,sehven, Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılmış olup, konsolide kar zarar tablosunda gösterim düzeltmesi yapılacaktır.

Yapılacak gösterim düzeltmesi, grup konsolide finansal tablolarında herhangi bir tutar değişikliği yatarmayacaktır.

Gösterim düzeltilmiş Konsolide Kar veya Zarar Tablosunun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.

Kredi Hesaplama