FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
01/01/2022 - 30/06/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.

Kredi Hesaplama