FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
11.02.2022 tarihinde 16.675.000 USD; Türk Lirası'na dönüştürülerek muhtelif bankalarda 226.088.095 TL tutarında 6 ay vadeli olarak açılan Kur Korumalı TL Mevduat Hesaplarımızın 10.08.2022 ve 11.08.2022 tarihlerinde toplam 73.519.120 TL  faiz ve kur farkı getirisi olmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görüş ve önerileri doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda  10.08.2022 ve 11.08.2022 tarihlerinde muhtelif bankalarda 299.604.715 TL tutarında Kur Korumalı TL mevduat hesaplarımız 3 ay vadeli olarak uzatılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama