FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.05.2022
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
700.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
SPK Başvuru Tarihi
27.05.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
08.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Tescil Tarihi
12.08.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin uzatılması, Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının 700.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ve diğer hususları da içerecek şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış ve SPK izin yazısı alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı izninin de alınmasını müteakip 29.07.2022 tarihinde Genel Kurul'un onayına sunulan bahsi geçen esas sözleşme değişikliği Genel Kurulca onaylanmış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş olan şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir. Genel Kurulun bu kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

Ek: Tadil Metni

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tutanak_Web.pdf
EK: 2
Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama