FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024-62
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

                                                                                                    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 

                                                                II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimize ait 1 Ocak 2024-31 Mart 2024  dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları , Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Saygılarımızla,

İstanbul, 7 Mayıs 2024Hüseyin Gürer                                                        Fatma Dilek Yardım              

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                              Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  

Denetim Komitesi Başkanı                                      Denetim Komitesi Üyesi                        

          

Mustafa Fırat Kuruca                                             Zeliha Ersen Altınok  

Yönetim Kurulu Üyesi                                            Finans    

Genel Müdür                                                         Genel Müdür Yardımcısı