FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
12.08.2022
Genel Kurul Tarihi
07.09.2022
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
5 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
7 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İlan.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşülmesi amacıyla akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi uyarınca ertelenen maddelerinin ve Şirket tarafından 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine karar verilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçilik görevini kabul etmemesi sebebiyle 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi hususunun görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı "07.09.2022 günü saat 13:30'da Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBUL adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.

EK: Genel Kurul İlan Metni

Kredi Hesaplama