FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_ChangeOfFundTitleAbstract|
Fon Unvan Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PreviousFundTitle|
Eski Unvan
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
oda_NewFundTitle|
Yeni Unvan
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
oda_RegistryDateOfTitleChange|
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/08/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Fon unvan değişikliği

Kredi Hesaplama