FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde; Şirketimizin,

1) Denetimden Sorumlu Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.3 gereğince) iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Güllüoğlu'nun ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu'nun atanmalarına,

2) Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.10 gereğince) üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu'nun, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Sibel Sinem Zorlu'nun ve Sermaye Piyasaları Müdürü Sayın Berna Vuralgil'in (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.11.2 gereğince) atanmalarına,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.12 gereğince) üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Güllüoğlu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Semra Zorlu'nun ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne İcra Kurulu Üyesi Sayın Kamil Beğen'in atanmalarına, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama