FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun bu gün (24.08.2022) tarihinde yapılan toplantısında;
1- Denetimden Sorumlu Komite'ye Sn.Prof.Dr. Oğuz ATALAY'ın Başkan, Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine, 
2- Riskin Erken Saptanması Komitesine Sn.Prof.Dr. Oğuz ATALAY'ın Başkan, Sn.Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine,
3- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn.Prof.Dr.Oğuz ATALAY'ın BAşkan, Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyrulur.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.Kredi Hesaplama