FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[YYZ]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 457.575 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından, 1.042.425 TL'sinin de nakden karşılanması suretiyle 6.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 15.09.2022 tarihli Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama