FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik 18.07.2022 tarih ve 172 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadiline yönelik uygun görüşlerin alınması müteakip Şirketimizin 05.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi  ve şirket sermayesinin bu suretle 431.559.120 TL'den bedelli (nakden) olarak 660.000.000 TL'ye artırılması genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve Şirketimizin 19.09.2022 tarih ve 175 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Kredi Hesaplama