FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz sermaye artırımı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
75.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
31.912.500
Ulaşılacak Sermaye (TL)
75.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DERHL, TREDDST00017
31.912.500
43.087.500,000
135,01762
DERHL, TREDDST00017
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
31.912.500
43.087.500,000
135,01762
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
20.09.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
43.087.500
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
28.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
08.09.2022
SPK Başvuru Tarihi
28.07.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
08.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
22.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
21.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
23.09.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31.912.500 TL çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %135 oranında bedelsiz olarak artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. İlgili TTSG ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
23.09.2022 SİCİL GAZETE.pdf

Kredi Hesaplama