FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
24 Adet [kesin (+ 7 opsiyon)] Elektrikli Otobüs Alımı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
TPER S.P.A (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna - S.P.A.)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/04/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/09/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhale, Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
18.240.000 EUR (329.101.014 TRY) (Hesaplamada 22 Eylül 2022 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
18.240.000 EUR (329.101.014 TRY) (Hesaplamada 22 Eylül 2022 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%31 (30/06/2022 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İtalya'da TPER Bologna'nın açtığı 24 adet [kesin (+7 opsiyonlu)] 18m elektrikli otobüs ihalesinde, ihale kazananı Karsan Europe SRL olarak bildirilmiş olup ilgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşme imzalanmıştır.


İhale elektrikli otobüslerin teslimatı, bu araçların satış sonrası ve yedek parça hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 18,2 Milyon Euro tutarında olup teslimatların 2023 yılı 4.çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.


Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/16 sayılı kararı ile SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye katılıma ilişkin içsel bilginin ihale sonuçlanana kadar kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına alınmıştır


Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama