FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MemorandumOfInformationAbstract|
Pay Satış Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/09/2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
23.09.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirket ortaklarımız; Şirket'imiz sermayesinde sahibi oldukları B grubu paylarının 17.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvuruyu geri çekmişlerdi. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaklarımıza hitaben yazılan 28.09.2022 tarih ve E-29833736-110.08-26508, E-29833736-110.08-26509, E-29833736-110.08-26510, E-29833736-110.08-26511, E-29833736-110.08-26507 sayılı yazılar ile başvuru dosyalarının işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir. 
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla

Kredi Hesaplama