FİNANS

Özet Bilgi
Kar Dağıtımı Yapılmaması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.09.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, FENER, TREFBAH00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027
0
0
B Grubu, FENER, TREFBAH00019
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket 01.06.2021 – 31.05.2022 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 295.445.488 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına ilişkin 29.08.2022 tarihli ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan teklif, 29.09.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp pay sahipleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 01.06.2021/31.05.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
98.980.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
38.654.892
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-292.553.883
-303.343.828
4. Vergiler ( - )
2.891.605
0
5. Net Dönem Kârı
-295.445.488
-303.343.828
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
890.043.251
1.365.894.824
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-1.185.488.739
-1.669.238.652
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
100.000
100.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-1.185.388.739
-1.669.138.652
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Kredi Hesaplama