FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirket Birleşmesi ile İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Veren Payların Hak Sahiplerine Teslimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
İlgili Şirketler
OLMK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.04.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0,60574162
-
Nama

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1
200.000.000
149.680.268,66
349.680.268,66
TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
200.000.000 TL
149.680.268,66 TL
0 TL
349.680.268,66 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
21.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.08.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
22.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
21.07.2022
Sermaye Tescil Tarihi
30.09.2022
Pay Dağıtım Tarihi
21.10.2022
Ödeme Tarihi
25.10.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
24.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?
Evet
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla bir bütün halinde devir alması neticesinde halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçları Kaydi Sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek.

Kamuya saygı ile duyurulur.


Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Onaylı ihraç belgesi.pdf - Diğer