FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin kamuya açıklanan 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi finansal tablolarda yer alan dönem karı ile ilgili olarak faaliyet raporunda ayrıntılı olarak açıklanmakla birlikte aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Şirketimiz alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli tahsil etmekte ve abonelik sözleşmesinin sona ermesi halinde EPDK mevzuatı gereğince güncelleyerek iade etmektedir. Yürürlükteki mevzuata göre güncelleme işlemi TÜFE ile yapılmakta olup, güncellemenin yapılma şekli EPDK tarafından belirlenmektedir. Finansal Raporlama Standartları gereğince söz konusu güvence bedelleri kısa vadeli yükümlülük olarak değerlendirilmekte ve dönem sonlarında tahakkuk ettirilen değerleme bedeli gider sayılmaktadır. Söz konusu değerleme gideri fiilen gerçekleşen bir gider olmayıp, herhangi bir nakit çıkışı gerektirmemekte ve bütün aboneliklerin feshedilmesi varsayımı altında ödenecek değerlenmiş tutarı göstermektedir.

  

30.09.2022 tarihi itibariyle bakiyesi 1.041.048.395 TL olan güvence bedellerinin değerleme tutarı TÜFE endeksindeki artış nedeniyle yükselmiş ve esas faaliyetlerden diğer giderlerdeki artış 31.12.2021 tarihine göre % 501 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle TFRS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarda 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde net dönem karı 411.838.278 TL iken, 2022 yılının aynı döneminde 25.638.287 TL olarak gerçekleşmiş ve finansal tablolarımız buna uygun şekilde yayımlanmıştır.

  

Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenen ve beyanname ekinde vergi dairesine verilen gelir tablosundaki dönem karı 1.025.558.550 TL olup, ekte sunulan tablodan da görüleceği üzere, güvence bedelleri için EPDK mevzuatı gereğince yapılan ve nakit çıkışı gerektirmeyen güncelleme tutarı hariç tutulduğunda TFRS ‘ye göre dokuz aylık dönem karı 1.008.065.400 TL olarak hesaplanmaktadır. 

  

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Kredi Hesaplama