FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ATAGY, DOAS, GSDHO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ATAGY.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,39 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

DOAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,090909 TL Teorik Fiyat: 141,409 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

GSDHO.E % 122,22222 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,056 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama