FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna Cari Dönem 3 Aylık ve Önceki Dönem 3 Aylık Sütunlarının Eklenmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

09.11.2022 tarihinde açıklanan 30.09.2022 tarihli Sınırlı Denetimden Geçmemiş Konsolide Finansal Tablolardan "Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu"na Cari Dönem 3 Aylık ve Önceki Dönem 3 Aylık sütunları eklenmiştir. Söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır.

Kredi Hesaplama