FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı İşlemlerinin Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
612.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.612.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AKGRT, TRAAKGRT91O5
612.000.000
1.000.000.000,000
163,39869
1,00
AKGRT, TRAAKGRT91O5
Nâma
AKGRT(RÜÇHAN), TRRAKSG00025
1.720.712,311
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
612.000.000
1.000.000.000,000
163,39869
1.720.712,311
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
27.10.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
10.11.2022
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
04.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
05.08.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
20.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 05.07.2022 tarihli kararı ve 04.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Şirketimizin 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

-Şirketimizin ana pay sahipleri Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Ageas Insurance International NV'nin her biri tarafından sırasıyla 16.08.2022 ve 12.08.2022 tarihlerinde 360.000.000 TL olmak üzere toplam 720.000.000 TL tutarında sermaye avansı ödemesi yapıldığı,

-27.10.2022 ile 10.11.2022 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımları sonucunda, sermaye avansı ödemeleri karşılığı ihraç edilenler de dahil olmak üzere, 998.279.287,69 TL nominal değerli pay ihracı karşılığında toplam 998.279.346,68 TL brüt gelir elde edildiği,

-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 1.720.712,311 TL nominal değerli payların 15.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışından ise toplam 5.189.719,89 TL brüt gelir elde edildiği,

-Tüm bu işlemler sonucunda, 612.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayenin, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarıldığı ve sermaye artırımından toplam 1.003.469.065,89 TL brüt gelir elde edildiği,

Böylelikle, sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı,

Tespit edilmiş olup,

1) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve 23502 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.07.2022 tarih ve 76805481 sayılı yazılarında onaylandığı ve 04.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının 3 no'lu gündem maddesinde kabul edildiği şekli ile tescil ve ilan edilmesine,

2) Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığının kamuya duyurularak neticenin Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

Karar verildi.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni Onaylı.pdf

Kredi Hesaplama