FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çan2 Trakya Kömür Maden A.Ş.
Madencilik
550000
550000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.
Madencilik
2000000
2000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama