FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
23.06.2021
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
25.06.2021
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
SAİT ÖREK
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
30.11.2022
oda_Decision|
Alınan Karar
Dava ertelenmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
22.03.2023
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından  2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. 

Davanın 30.11.2022 tarihli duruşmasında;

Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine,

Duruşma gününün 22.03.2023, 13:35'e bırakılmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama