FİNANS

Özet Bilgi
Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
30.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
07.12.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
12.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
12.01.2024
Ek Açıklamalar
07.12.2022 tarihli açıklamamıza konu olan; yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 TL (Bir MilyarTürk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 12.01.2023 tarih ve 2/37 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır. "İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2
SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3
SPK Onaylı İhraç Belgesi Eki.pdf

Kredi Hesaplama