FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 25.01.2023 tarihli toplantısında,
 
1.Şirketimiz esas sözleşmesinin "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3. maddesi,  "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6.  maddesi ve "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 10. maddesinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine,

2.Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararımıza istinaden bügün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.

Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.