FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01 Ocak - 31 Aralık 2022
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/01/2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Ek' te sunulan 31 Aralık 2022 tarihli bilanço ve 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli kar ve zarar tablosu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanmış ve sunulmuştur

Kredi Hesaplama