FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu Yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
15.12.2022
Genel Kurul Tarihi
31.01.2023
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.01.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - 01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
2 - 02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 03 - Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
4 - 04 - Kayıtlı Sermaye Sisteminden, Esas Sermaye Sitemine geçiş ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - 05-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlatılması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile 2021 yılı Mali Finansal Tablolarının denetimi hususunda sözleşme yapılmasının genel kurulun onayına sunulması.
6 - 06. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımı yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.
7 - 07 - Dilek ve Temenniler.
8 - 08- Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olagan Ustu Genel Kurul CagriGundemVekalet 31012023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Olagan Ustu Genel Kurul GUNDEM 3101203.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Olagan Uslu Genel Kurul VEKALET 3101203.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılmış olup;

Yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda; Şirketimizin Merkezinin İstanbul'a Taşınması ile ilgili olan ;

Gündemin 3 Maddesi. Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi.

Esas Sözleşme değişikliğinin T.C Ticaret Bakanlığının 24.01.2023 tarih ve 00082219129 sayılı olurları ile Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada Şirket Merkezinin %0,204734 Red oyuna karşılık %99,795266 kabul oyu ile oy çokluğu ile İstanbul'a taşınması kabul edilmiştir.Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olan ;

Gündemin 6 Maddesi. Esas Sermaye sistemi içerisinde şirketin tahsisli sermaye artırımı yapılabilmesi için genel kurula YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi. Genel kurul tarafından gerekli SPK izinlerinin ve onayının alınarak şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere, 40.000.000.- TL Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından tahsisli sermaye artırımın rüçhan hakları kapalı olmak üzere sadece şirket mevcut ortaklarına açık olarak yapılmasına, şirketimizin tahsisli sermaye artırımları işlemlerinin yürütülmesi ve izinlerinin alınması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Tuncay OKALİN ve Tugay FİDAN ‘ın münferit olarak yetkili kılınması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan bilgilendirmeden sonra Genel Kurulca yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
KAP Hazirun Cetveli 31012023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
KAP Genel Kurul Tutanagi 31012023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılmış olup;

Yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda; Şirketimizin Merkezinin İstanbul'a Taşınması ile ilgili olan ;

Gündemin 3 Maddesi. Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi.

Esas Sözleşme değişikliğinin T.C Ticaret Bakanlığının 24.01.2023 tarih ve 00082219129 sayılı olurları ile Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada Şirket Merkezinin %0,204734 Red oyuna karşılık %99,795266 kabul oyu ile oy çokluğu ile İstanbul'a taşınması kabul edilmiştir.Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olan ;

Gündemin 6 Maddesi. Esas Sermaye sistemi içerisinde şirketin tahsisli sermaye artırımı yapılabilmesi için genel kurula YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi. Genel kurul tarafından gerekli SPK izinlerinin ve onayının alınarak şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere, 40.000.000.- TL Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından tahsisli sermaye artırımın rüçhan hakları kapalı olmak üzere sadece şirket mevcut ortaklarına açık olarak yapılmasına, şirketimizin tahsisli sermaye artırımları işlemlerinin yürütülmesi ve izinlerinin alınması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Tuncay OKALİN ve Tugay FİDAN ‘ın münferit olarak yetkili kılınması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan bilgilendirmeden sonra Genel Kurulca yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kredi Hesaplama