FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
24.02.2023
Genel Kurul Tarihi
24.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
BAŞİSKELE
Adres
The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Caddesi No.15 Başiskele /KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanının seçilmesi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2022 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
8 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
BAĞIMSIZLIK BEYANI ALİ GÜNEYSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
BAĞIMSIZLIK BEYANI ARDA BATU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2023 Cuma günü saat 11:00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Caddesi No.15 Başiskele /KOCAELİ" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.