FİNANS

Özet Bilgi
Kâr Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049
0,0000000
0
0
0,0000000
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031
0
0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049
0
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2022 yılının Yasal Kayıtlara (YK) göre mali zarar ile sonuçlandığından,kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.


Saygılarımızla,

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Altın Yunus 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
25.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
123.920,29
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
7.657.080
-5.579.981,25
4. Vergiler ( - )
-1.027.591
0
5. Net Dönem Kârı
8.684.671
-5.579.981,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
8.890.466,4
-14.727.843,92
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
17.575.137,4
-20.307.825,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
38.500
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
17.613.637,4
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama