FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
08.03.2023
Genel Kurul Tarihi
31.03.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 - Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2023 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Canan AYDINOL'un istifasının onaylanması, yerine seçilen Nariman ZHARKINBAYEV'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
7 - 2022 yılı dönem karı/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
10 - İlgili mevzuat uyarınca 2023 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
11 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
12 - 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
13 - 2022 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım programının onaylanması.
15 - Temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08.03.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2023 Cuma günü saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama