FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 yılı kar dağıtım teklifi önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
3 taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Stopaj kesintisi uygulanmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Stopaj kesintisi uygulanmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PAGYO, TREPGYO00013
1. Taksit
0,3516000
35,16
0
0,3516000
35,16
PAGYO, TREPGYO00013
2. Taksit
0,3516000
35,16
0
0,3516000
35,16
PAGYO, TREPGYO00013
3. Taksit
0,3516000
35,16
0
0,3516000
35,16
PAGYO, TREPGYO00013
TOPLAM
1,0548000
105,48
0
1,0548000
105,48
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
21.06.2023
23.06.2023
22.06.2023
2. Taksit
21.09.2023
25.09.2023
22.09.2023
3. Taksit
21.12.2023
25.12.2023
22.12.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PAGYO, TREPGYO00013
0
0
Ek Açıklamalar

2022 Yılı Olağan genel kurul toplantısında teklif edilecek kar dağıtım tablosu ektedir.

Önemli: Kar payı dağıtım taksit sayısı ve tarihleri temsilen girilmiş olup, tarih ve taksit sayısı değişiklik arzedebilecektir.

İlgili hususlar Genel Kurul'da kararlaştırılacak ve kesinleşince güncellenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PAGYO 2022 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
87.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
53.469.093,92
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.837.041.136
122.353.833,88
4. Vergiler ( - )
-605.578
0
5. Net Dönem Kârı
1.837.646.714
122.353.833,88
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
122.353.833,88
122.353.833,88
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
122.353.833,88
122.353.833,88
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
122.353.833,88
122.353.833,88
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
6.117.691,69
6.117.691,69
* Nakit
6.117.691,69
6.117.691,69
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
85.649.908,31
85.649.908,31
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
8.741.760
8.741.760
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.737.137.354
21.844.473,88
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
91.767.600
0
75
1,0548
105,48
TOPLAM
91.767.600
0
75
1,0548
105,48
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*)"TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır." hükmü gereği, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır.


(**) İş bu kar dağıtım tablosu ile Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile belirtilen "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır." hükmü yerine getirilmektedir.