FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.03.2023 tarihinde  şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;
1-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 14.03.2023 tarih ve 2023/01 numaralı teklifine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci  maddesi  gereğince, Sermaye Piyasası  Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim  Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere, Sn. Tunç Emre KARABULUT'un Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
2-Şirketimiz çalışanlarından Sn. Melike KAVAS'ın  Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak devam etmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.     
Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama