FİNANS

Özet Bilgi
KAYITLI SERMAYE TAVANI GEÇERLİLİK SÜRESİ BAŞVURUSU HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE YENİ BAŞVURU YAPILMASI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.03.2023
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
SPK Başvuru Tarihi
13.03.2023
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin tadili için,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,

2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,

3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başvuru belgeleri; 13.03.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun İstanbul ofisine teslim edilmiştir.

Saygılarımızla.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
MYH ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf

Kredi Hesaplama