FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
15.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ISBIR, TREISBR00014
Peşin
0,7000000
70
10
0,6300000
63
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.05.2023
05.05.2023
04.05.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ISBIR, TREISBR00014
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.03.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 18.04.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında

ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

-Sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, (ödenmiş sermayeye göre % 70 oranında) brüt 22.670.928,00 TL kar payı ödenmesi,

-Buna göre ayrılan 22.670.928,00 TL.nın ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse başına 0,70 TL nakit kar payı olarak dağıtılması ve nakit kar dağıtımının 03/05/2023 tarihinde yapılması,

Hususlarında karar alınmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞBİR HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
32.387.040
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.477.408
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
455.276.425
71.835.332
4. Vergiler ( - )
79.591.487
13.411.006
5. Net Dönem Kârı
154.229.717
58.424.326
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
1.283.032
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
154.229.717
57.141.294
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
442.646
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
154.672.363
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
22.670.928
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
132.001.435
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
20.796.524
14,7
0,63
63
TOPLAM
20.796.524
14,7
0,63
63
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj kesintisi yapılacağı varsayılarak " toplam net kar payı" hesaplaması yapılmıştır.

Kredi Hesaplama