FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin Değerlemesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
06.02.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2022 itibariyle değerlemesi yapılan ve 06.02.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporlarından Ankara Polatlı OSB'deki fabrika ve depo ile  Ankara Gölbaşı Bahçelievler 'deki dükkâna ilişkin raporlar Ek'te yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanmış olan 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılmış olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer almıştır.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.