FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artışı İşlemleri SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.950.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
406.686.030,768
157.841.482,319
38,81163
279.923.175,255
68,83029
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
738.313.969,232
286.551.694,681
38,81163
508.183.647,745
68,83029
B Grubu
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.145.000.000
444.393.177,000
38,81163
788.106.823,000
68,83029
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
21.599.008
Emisyon Primi (TL)
301.118.336
Geçmiş Yıl Karları (TL)
121.675.833
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
406.686.030,768
203.343.015,384
50,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
738.313.969,232
369.156.984,616
50,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
1.145.000.000
572.500.000,000
50,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
21.03.2023
SPK Başvuru Tarihi
21.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye artırılması, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında 572.500.000,-TL tutarında bedelli, %107,64 oranında 1.232.500.000,-TL tutarında bedelsiz olmak üzere 2.950.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında artırılacak 1.805.000.000,- TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İzahname 20032023.pdf
EK: 2
Tadil metni tr.pdf
EK: 3
Tadil metni ing.pdf
EK: 4
Beyanlar-imzaX.pdf

Kredi Hesaplama