FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. ve Borusan Holding A.Ş.'nin Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nde sahip olduğu payların %100'ünün Borusan Otomotiv Grubu'na dahil şirketlerden biri olan Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'ye KDV hariç 5,7 milyon Amerikan Doları bedelle devredilmesi ("İşlem") amacıyla Borusan Holding A.Ş. ile GIWA Holding GmbH & Co. KGaA arasında 08/02/2023 tarihinde bir niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmıştır.

Bu niyet anlaşması ile taraflar İşlem'e ilişkin pay alım satım sözleşmesini imzalamaya yönelik olarak bağlayıcı olmayan niyet beyanında bulunmuşlardır. Bu açıklamada sözü edilen İşlem'e ilişkin olarak ilgili taraflar arasında akdedilmesi planlanan pay alım satım sözleşmesine ilişkin devam eden görüşmeler ve çalışmalar bir sonuca bağlanana kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında 27 Ocak 2023 tarihli ve 2(2023) sayılı yönetim kurulu kararı ile içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

İşlem'e ilişkin olarak ilgili taraflarca 22 Mart 2023 tarihinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmış olup, pay alım satım sözleşmesi müzakereleri ile İşlem'in gerçekleşmesi için gerekli onayların alınması çalışmaları devam etmektedir.

      

Yukarıda belirtilen İşlem'le ilgili yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kredi Hesaplama