FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

-

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022
Peşin
1,7330000
173,3
0
1,7330000
173,3
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8
Peşin
1,7330000
173,3
10
1,5597000
155,97
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.03.2023
27.03.2023
29.03.2023
28.03.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022
0
0
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 27 Mart 2023 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ek KH Kar Dağıtım Tablosu 24 02 2023.pdf
EK: 2
Annex KH Dividend Distribution Table 24 02 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.535.898.050
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
507.179.610
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
134.136.006.000
5.502.359.939,38
4. Vergiler ( - )
15.916.804.000
0
5. Net Dönem Kârı
69.805.566.000
5.502.359.939,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
69.805.566.000
5.502.359.939,38
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
69.805.566.000
5.502.359.939,38
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
108.560.918,25
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
69.914.126.918,25
5.502.359.939,38
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
3.495.706.345,91
126.794.902,5
* Nakit
3.495.706.345,91
126.794.902,5
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
15.000.000
15.000.000
* Çalışanlara
15.000.000
15.000.000
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
2.090.363.132,93
2.090.363.132,93
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
899.004.974,74
3.270.201.903,95
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
63.305.491.546,42
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
997.714.514,2
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.176.314.340,84
0
1,69
1,733
173,3
B Grubu
2.976.896.078,8
0
4,26
1,5597
155,97
TOPLAM
4.153.210.419,64
0
5,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) A grubu pay sahiplerinin tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Kredi Hesaplama