FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/01/2022
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/01/2024
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/03/2023
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 23.03.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu, yükseltilmek suretiyle, 9,56 (95,60)  olarak revize edilmiştir.
 
Söz konusu Derecelendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca şirketimizin www.otokar.com.tr web adresinde de önceki raporların yanısıra yayımlanacaktır.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
95,92
96,19
97,13
94,3
95,6

Kredi Hesaplama