FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2023 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması.
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - 2022 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
10 - 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi.
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması.
13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BilgilendirmeDokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
OGK Davet Ilani.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;


2022 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 3.500.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 407.327.709,67 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, b
öylelikle 2022 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 1.453,28, net % 1.307,95 oranında toplam brüt 408.733.959,67 TL kar payının 29.03.2023 tarihinde nakden ödenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU

Sayın Erkan Muharrem KAFADAR

Sayın Tijen ÇIDAM

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine,

Sayın Necmi Riza BOZANTI

Sayın Hakkı ATASAGUN'un yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.


Gündem'in 12. maddesi gereği, Şirket esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen tadil metninin onaylanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak-Yatirim-2023-03-28.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun-Yatirim-2023-03-28.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar