FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REANDA AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulu'muzun 22 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Denetimden  Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve  6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca belirlenen esaslara uygun  olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların  denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer  faaliyetleri yürütmek üzere, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin  bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından  onaylanmıştır.