FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
3 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
4 - Bankamız başvurusuna istinaden BDDK tarafından nakden dağıtımına izin verilen karın dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
9 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması
10 - Deprem bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması
11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
13 - 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
14 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 30.03.2023 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.

3-Yönetim Kurulu 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

4-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 03.04.2023 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

5-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

6- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Adnan Bali, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek, Recep Hakan Özyıldız, Mustafa Rıdvan Selçuk, Sadrettin Yurtsever, Güzide Meltem Kökden ve Şebnem Aydın seçilmişlerdir. Ahmet Gökhan Sungur ve Gökhan Şen ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

7-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2023 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

9- Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

10- Deprem bağış ve yardımları hakkında bilgi verilerek ilgili bağış ve yardımlar onaylanmıştır.

11- Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

12- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.

13- 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

14- Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 6
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

KAP sisteminin 5 MB dosya boyutu sınırı nedeniyle 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve eklerine bir bütün olarak www.isbank.com.tr/contentmanagement/IsbankMeetingReports/pdf/Tutanak2023.pdf adresinden ulaşılabilecektir.

Kredi Hesaplama