FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılı olağan genel kurulu toplantı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
02.03.2023
Genel Kurul Tarihi
04.05.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
EDREMİT
Adres
Yolören Mah. Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok.No:28
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6 - Şirketin 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.
10 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şİrketimizin 2022 yılı olağan genel kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 04.05.2023 tarihinde yapılmıştır.

Kredi Hesaplama