FİNANS

Özet Bilgi
04.05.2023 tarihinde yapılması planlanan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.04.2023
Genel Kurul Tarihi
04.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
NİLÜFER
Adres
Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Penguen_BilgilendirmeDökümanı_2022 OlağanGK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2022 OlağanGK - İLAN.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurulu 04.05.2023 tarihinde toplanmış, ancak gerek ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi 'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
04052023 toplantı tutanağı kap.pdf - Tutanak
EK: 2
04052023 hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurulu 04.05.2023 tarihinde toplanmış, ancak gerek ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi 'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.

Kredi Hesaplama