FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No :3 Ümraniye / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BRLSM 2022 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
BRLSM_2022_OGK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.05.2023 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10:30'da " Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama