FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023-25.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
29.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.05.2023 - 10840
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. 2023 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir. 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.05.2023 tarihinde tescil edilmiş, 29.05.2023 tarih ve 10840 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama