FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

02.05.2023 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince şirketimizin kayıtlı sermayew tavanının 17.500.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden ödenmek suretiyle 40.000.000 TL arttırılmasına ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmıştır.

Şirketimiz sermayesi iç kaynaklarda artırılan 30.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000 adet nama yazılı pay ihraç edilecek olup, iç kaynaklardan artırılan 30.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının nominal değeri (1 TL nominal değerli 1 pay 1TL'den) olacaktır. Paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayıp sermaye artırım işlemleri için İstanbul ticaret sicil memurluğuna başvuruda bulunulacaktır.


Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile değişecek olan Ana Sözleşmenin 8. Maddesinin yeni şekli ekte sunulmuştur.

    

Saygılarımızla,

  

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Kredi Hesaplama