FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
"Yönetim Kurulumuzun 31.05.2023 tarih ve 2023 / 20 sayılı kararıyla onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla"

Kredi Hesaplama