FİNANS

BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması

Kredi Hesaplama