FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kekik üretiminde Türkiye'nin %90'ı, Dünya kekik üretiminin yüzde %70'nin yapıldığı Denizli ili Pamukkale ilçesinde;

  

Kekik ile ilgili tarımsal girdileri arttırmak ve katma değer yaratmak amacıyla Pamukkale Belediyesi ve SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde değerli Belediye Başkanımız Sn. Avni Örki ve Kooperatif Başkanımız Sn. Mustafa Acat ile görüşmelere başlanılmıştır.

  

Görüşmeler neticesinde belediyeye ait Denizli ili Pamukkale ilçesi Kurtluca Köyü 8389 ada 155 parsel 4149 metrekare araziyi belediye tahsis etmiş olup ham maddenin temizlenme ve yağ çıkarılma tesisi kurma aşamaları proje aşamasındadır.

  

Tesis ile ilgili ana projenin gerçekleşmesi neticesinde  kooperatif ile bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş arasında işbirliği protokolü imzalanıp ruhsat çalışmalarına başlanacaktır.

  

Projenin kekik işleme kapasitesi tesisin yapılacağı yerin 15 km yarıçapı ve kooperatifin üye sayılarının toplam hasadı göz önüne alınarak yıllık 9.000 tondur. Ürünün işlenmesi sonucunda teknik olarak beklentimiz 180 ton kekik yağı üretimidir.

  

Bu vesileyle finansal ciro beklentimiz 150 milyon TL'dir. Bu beklentinin içerisinde yağı alınmış kekiğin satış bedeli yansıtılmamıştır.

  

 

  

Tahsis edilen arazi bilgileri Ekte pdf olarak gönderilmektedir.

Kredi Hesaplama