FİNANS

Özet Bilgi
17.10.2023 Tarihli-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.09.2023
Genel Kurul Tarihi
17.10.2023
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.10.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Yıldız Posta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2022 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2022 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Yönetim Kuruluna yıl içerisinde yapılan atamaların görüşülerek onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
11 - 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ekim 2023 Salı günü saat 12.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama